Ľudské príbehy sú najlepším koučingom

Čo robím dnes.

Venujem sa individuálnemu koučingu, inšpirujem a sprevádzam svojich klientov na ceste ich osobného a profesionálneho rastu.Vediem zážitkové workshopy a semináre z oblasti public relations a komunikácie pre skupiny aj jednotlivcov.Robím odborné konzultácie v oblasti PR, komunikácie. Vediem individuálne tréningové programy pre hovorcov a PR managerov, založené na kombinácii koučingu, odborných znalostí a praktických skúseností. Tieto tréningy rešpektujú osobnosť klienta a pracujú nie len na úrovni odborného ale aj osobnostného rastu. Svoje zručnosti rozvíjam v spolupráci s Inštitútom Virginie Satirovej, kde som úspešne absolvovala dvojročný výcvik podľa modelu Virginie Satirovej pre pomáhajúce profesie. V Inštitúte Virginie Satirovej sa naďalej vzdelávam a pôsobím ako odborný asistent.

Som spoluautorkou jedinečného projektu Autorská škola Literario, ktorý vznikol pod záštitou spoločnosti TricioLiterary and Holiday Company a do ktorého ma prizvala Gabika Revická. V rámci projektu sa podieľam na poradenstve, tvorbe a vedení zážitkových workshopov, určených začínajúcim autorom.

Organizujem a vediem neformálne inšpiratívne stretnutia žien, s cieľom v bezpečnom priestore zdieľať čokoľvek, čo nás zaujíma, rozvíja, brzdí, motivuje a teší.

Slogany, názvy, krátke kreatívne texty, kreatívne koncepty – to je moje. Som vďačná za tento dar. Baví ma byť tvorivá. Keď tvorím, cítim sa slobodne a skvele.

Od januára 2015 aktívne polupracujem s Občianskym združením E-ženy , zameranýmo na podporu podnikania žien v internetovom prostredí. Som autorkou projektu Rok Ežien, ktorý pravidelne predstavuje jedinečné eženy a ich príbehy.

Pôsobím najmä v Bratislave a blízkom okolí. Vďaka moderným komunikačným technológiám však so svojimi klientmi dokážem komunikovať a podporovať ich kdekoľvek vo svete.

Píšem krátke poviedky a v decembri 2015 mi vyšla prvá kniha pod názvom Shortky.

Poskytujem poradenstvo v oblasti marketingu kníh. 

Kde som získavala skúsenosti.

Primárnou oblasťou môjho profesionálneho pôsobenia boli viac ako 20 rokov médiá, vzťahy s médiami, komunikácia a PR. Pôsobenie v nadnárodných spoločnostiach (Warner Music, GCI Praha) mi dalo skúsenosti a nadhľad. Dlhoročná prax v slovenskom prostredí (týždenník Trend, Penta Investments, 1st Class Agency) zase silné vedomie súvislostí a túžbu posunúť sa profesionálne aj ľudsky ďalej.

Mám bohaté skúsenosti v oblasti internej a externej komunikácie, komunikácie manažmentu zmeny, event manažmentu, komunikačných tréningov, krízovej komunikácie a komunikačného poradenstva. Koučing vnímam ako prirodzené pokračovanie a ďalšiu úroveň poradenstva, ktoré svojim klientom ponúkam.

Kam smerujem.

Mojim prianím je žiť v rovnováhe, byť dobrou a láskavou mamou, milujúcou a milovanou partnerkou a bezpečnou sprievodkyňou pre svojich klientov. A tiež písať knihy, ktoré budú čitateľom prinášať radosť, smiech, úľavu aj dôvod zamyslieť sa. Mám sen koučovať a sprevádzať svojich klientov na najvyššom poschodí výškovej budovy, odkiaľ je nádherný výhľad na Bratislavu, Dunaj, Karpaty. Aby sme spolu videli svet aj problémy s nadhľadom, ktorý dáva široké vedomie súvislostí. Vidieť svet z inej perspektívy je oslobodzujúce. Znásobujme dary, ktoré sme dostali tým, že samy budeme darovať a zdieľať ocenenie, podporu, skúsenosti, kontakty, nádej, nadšenie, radosť aj vášeň.

Som otvorená ľudsky a profesionálne kvalitným spoluprácam, ktoré budú prínosom pre všetky zúčastnené strany. Oslovujú ma projekty, ktoré vytvárajú príležitosť využiť moje doterajšie skúsenosti a zručnosti a zároveň mi umožňujú naďalej venovať čas rodine, ktorá je pre mňa prioritou.

 

foto: Vlado Masný

Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie